Polityka prywatności (RODO)

Polityka Prywatności (RODO)

Na podstawie Art.13 ogólnego rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) informujemy, że:

  • administratorem danych osobowych jest ZGMNT Sp. z o.o. z siedzibą Kuranów 15, 96-325 Radziejowice
  • administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  • dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu obsługi formularza kontaktowego służącego Użytkownikowi do kontaktu z Administratorem (podstawą przetwarzania danych osobowych jest usprawiedliwiony cel Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) oraz w celu ochrony interesów ekonomicznych, prawnych, finansowych Administratora (podstawą jest usprawiedliwiony cel Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane nie dłużej, niż wymaga tego realizacja powyższych celów lub okres przedawnienia roszczeń.
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne. Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkowników podmiotom trzecim (odbiorcom), które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne, marketingowe, księgowe, hostingowe, prawne, finansowe.
  • Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia jeśli nie jest to sprzeczne z realizacją celu w jakim są przetwarzane (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych lub ich przenoszenia, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w razie stwierdzenia, że dane są przetwarzane niezgodnie z RODO.
  • dane Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich.